Početna Ilok Prvi sastanak u sklopu projekta ‘‘U čem’ je problem’’

Prvi sastanak u sklopu projekta ‘‘U čem’ je problem’’

Podijeli objavu

U prostorijama PRONI u Osijeku održan prvi sastanak u sklopu projekta ”U čem’ je problem?” kojeg provodi  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak na području tri županije s najvećom stopom nezaposlenih mladih osoba u RH a to su Sisačko – moslavačka, Osječko – baranjska i Vukovarsko – srijemska županija.

Tema sastanka bilo je Formiranje Koordinacijskih skupina. Svaka županija sudionica formirala je koordinacijsku skupinu u kojoj će sudjelovati predstavnici HZZ-a, predstavnici Županije i predstavnici civilnog sektora. Također, bilo je govora i o Aktivnostima vezano za strukturirani dijalog između mladih ljudi i donositelja odluka kao i uključivanje mladih sudionika u izobrazbu i proces oblikovanja politike.

Ovim sastankom najavljena je i  sastanak vezan za Izobrazbu o upravljanju procesima razvoja politika mladih koji se planira održati u Sisku krajem veljače. Izobrazbu će prema planu i programu projekta provoditi predstavnici iz Mreže mladih Hrvatske.

Ovo je ujedno i poziv za sve mlade koji imaju između 15 i 29 godina i žele djelovati pozitivno na svoju okolinu, žele da se Njihov glas čuje i da doprinesu razvoju politika za mlade, mogu se prijavite za sudjelovanje u projektu ”U čem’ je problem?”. Prijavnicu kao i dodatne informacije o sudjelovanju mogu se  pronaći na stranicama PRONI (http://proni.hr/u-cem-je-problem-poziv-na-sudjelovanje/ ).